Dokumentai

Strateginis veiklos planas 2023-2026

2022 metinė ataskaita

Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo 2022m. IV ketvirčio ataskaita

2022 m. aukšto meistriškumo sporto programa

2021 metinė ataskaita

Detali valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmata už 2021 m.

Strateginis veiklos planas 2021-2024

Detali valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmata už 2020 m.

Aukšto meistriškumo sporto programos priemonių, kurioms įgyvendinti skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo pusmečio ataskaita 2021

2021 m. aukšto meistriškumo sporto programa

Strateginis veiklos planas 2019-2022

Varžybų saugumo taisyklės

Lietuvos muaythai federacijos etikos ir drausmės kodeksas

Lietuvos muaythai federacijos įstatai

Per paskutinius ketverius metus į tarptautines varžybas deleguoti sportininkai

Valdybos sprendimas dėl rinktinės sudarymo kriterijų

Lietuvos muaythai federacijos biudžeto sąmata 2020.01.01-2020.12.31

2020 m. aukšto meistriškumo sporto programa

2019 m. didelio sportinio meistriškumo programa_muaythai

2019 m. didelio sportinio meistriškumo programos įgyvendinimas

Lietuvos muaythai federacijos biudžeto sąmata 2019.01.01-2019.12.31

Lietuvos muaythai federacijos biudžeto sąmata 2018.01.01-2018.10.31