Teisėjavimas

LMF teisėjų teisėjavimo tikslai ir sąlygos:

  1. LMF teisėjų teisėjavimo tikslai – kelti teisėjavimo lygį, paskatinti muaythai bendruomenę aktyviau dalyvauti LMF veikloje. Sukurti teisėjavimo bei teisėjų mokymų, atestavimo, kvalifikacijos kėlimo ir t.t. sistemą, siekiant įgyti teisę atstovauti Lietuvai tarptautiniu lygmeniu.
  2. LMF teisėju gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis ne jaunesnis kaip 20 metų amžiaus, pateikęs prašymą ir užpildęs elektroninę anketą bei turintis atitinkamą specialųjį teorinį ir praktinį pasirengimą.

LMF teisėjų kategorijos:

   1. Tarptautinė teisėjo kategorija;
   2. Nacionalinė teisėjo kategorija;
   3. Teisėjo praktikanto kategorija.